Augment de mames amb greix propi

"Màxima qualitat mèdica en cirurgia de pit"

1ª Visita (cita prèvia)

933 933 150


 • Diagnòstic preliminar
 • Pressupost sense compromís
 • Facilitats de pagament
 • Acceptem mútues (consultar)
 • Anàlisi personalitzat, realitzat per la doctora Ana Torres
 • També consultes en anglès, alemany, francès i italià

Augment de mames amb greix propi

El greix que es troba per sota de la pell (teixit subcutani) va desapareixent paulatinament en envellir i en les mames es pot apreciar molt clarament.

Entenem per lipoestructura la tècnica que ens permet aportar volum a diferents zones del cos mitjançant la utilització del greix propi del pacient com a material d’ompliment. En el cas de les mames, aquest greix s’introdueix a nivell del teixit subcutani i a nivell intramuscular.

Fer servir el greix de la pacient mateixa com a material d’ompliment per restaurar i donar volum o remodelar evita qualsevol possible rebuig o incompatibilitat, ja que es tracta d’un material de la pacient mateixa. Podem definir el greix antòleg com el millor material d’ompliment i el menys nociu per a l’organisme.

És molt important la tècnica d’implantació de greix per assegurar que sobrevisqui a la zona implantada i es mantingui el volum creat i aconseguir que el greix no es reabsorbeixi a llarg termini.

Preoperatori

Un cop s’hagi decidit la intervenció, es farà un preoperatori (ECG, mamografia, analítica completa amb coagulació).

En una segona cita, es comenten amb la Dra. A. M. Torres els detalls de la intervenció.

Anestèsia

Per a l’obtenció del teixit de greix i el posterior implant, cal anestèsia local i de vegades sedació depenent de la pacient i del greix que sigui necessari en cada cas.

Procediment quirúrgic

Les zones donants més freqüents són: abdomen, cara interna de les cuixes i genolls, trocànters (cartutxeres) i papada.

Totes les liposuccions es fan a l’Hospital Quirón Teknon amb el nostre liposuctor BODY-JETT de Humanmed, que ens permet extreure el greix més fàcilment mitjançant aigua a pressió, de manera que s’eviten hematomes i els postoperatoris són més suportables. El greix extret s’emmagatzema estèrilment, sense necessitat de manipulacions, es va rentant amb sèrum i queda llest per a la infiltració.

Per evitar que el greix es reabsorbeixi i fer que el resultats siguin duradors, la infiltració o l’empelt del teixit de greix es fa de forma intramuscular i subcutània, a través d’incisions mínimes. S’utilitzen microcànules amb les quals es dipositen petits implants; així el teixit receptor pot adaptar-los i vascularitzar-los i hi ha un percentatge de reabsorció més baix.

Hospitalització

Depenent de la durada de la intervenció es decideix si és necessària l’hospitalització o si és possible fer la cirurgia en règim ambulatori.

Cures posteriors

La pacient ha de dur una faixa de compressió com en les liposuccions, s’han de fer drenatges limfàtics a les zones donants i aplicar calor moderada a les zones receptores. No s’ha de fer exercici físic durant el primer mes, i cal hidratació cutània i evitar l’exposició solar durant primer mes.

Riscos

En el cas d’augment mamari cal destacar que la injecció de greix purificat al pit no modifica en absolut el risc de càncer de mama segons les dades disponibles actualment.

Poden aparèixer calcificacions benignes que, en mans d’un radiòleg expert i amb un fonògraf de qualitat, són fàcilment distingibles de les calcificacions sospitoses per la seva forma i la seva localització.

Poden aparèixer quists de greix, que són benignes, però de vegades són palpables o poden requerir una punció per avaluar-se.

De tota manera i per evitar sorpreses innecessàries, es recomana un control mamogràfic estricte els primers anys amb la intenció de documentar clarament l’aparició d’aquestes imatges i evitar confusions en el futur:

Primera mamografia als cap de 9-12 mesos de la intervenció quirúrgica. Seguiment cada 6 mesos els 2 anys posteriors a la primera mamografia.

Contacte  Total confidencialitat

  Ens comprometem a no divulgar la informació rebuda mitjançant aquest formulari ni transferir les dades a terceres persones.  Indiqui a quina consulta desitja dirigir el missatge:


  CENTRO MÉDICO TEKNON
  933 933 150
  CONSULTORES VILANA.
  C/ Vilana, 12 08022 Barcelona
  > Ver web


  INSTITUTO DRA. ANA TORRES
  934 872 342
  C/ Mallorca 237, 2º 1ª
  08008 Barcelona