Lipolàser

"Liposucció mitjançant Làser"

1ª Visita (cita prèvia)

933 933 150


 • Diagnòstic preliminar
 • Pressupost sense compromís
 • Facilitats de pagament
 • Acceptem mútues (consultar)
 • Anàlisi personalitzat, realitzat per la doctora Ana Torres
 • També consultes en anglès, alemany, francès i italià

Lipolàser

Técnica de liposuccion mediante Laser Eufoton 1500 para la mejor retracción de la piel en zonas donde haya flacidez, como en los Flancos, abdomen, cara interna de piernas y brazos.

Lipolàser
Lipolàser

Tècnica de liposucció mitjançant Laser Eufoton 1500 per a la millor retracció de la pell en zones on hi hagi flacciditat, com en els Flancs, abdomen, cara interna de cames i braços.

Contacte  Total confidencialitat

  Ens comprometem a no divulgar la informació rebuda mitjançant aquest formulari ni transferir les dades a terceres persones.  Indiqui a quina consulta desitja dirigir el missatge:


  CENTRO MÉDICO TEKNON
  933 933 150
  CONSULTORES VILANA.
  C/ Vilana, 12 08022 Barcelona
  > Ver web


  INSTITUTO DRA. ANA TORRES
  934 872 342
  C/ Mallorca 237, 2º 1ª
  08008 Barcelona