+34934872342

 Email

Cirurgia reconstructiva estètica facial

"Correccions per salut o estètiques"

1ª Visita (cita prèvia)

934 872 342 • Diagnòstic preliminar
 • Pressupost sense compromís
 • Facilitats de pagament
 • Acceptem mútues (consulti-ho)
 • Anàlisi personalitzada, realitzada per la doctora Ana Torres


Parpelles

Les parpelles caigudes o les bosses ens fan semblar cansats, tristos.

La cirurgia de les parpelles (blefaroplàstia) és una tècnica quirúrgica que consisteix a corregir l'excés de pell i les bosses de greix de les parpelles superiors i inferiors.

La cirurgia de les parpelles superiors consisteix a extirpar la pell sobrant i restaurar la tensió normal del múscul.

En les parpelles inferiors, s'eliminen les bosses de greix, que de vegades poden arribar a tenir grans dimensions.

Cirurgia de parpelles - Instituto Ana Torres


Cirurgia de parpelles

És una cirurgia breu, amb un postoperatori senzill i amb uns resultats duradors.

Aquesta tècnica pot aplicar-se sola o juntament amb d'altres cirurgies estètiques de la cara destinades a eliminar les arrugues facials o la flacciditat del rostre.


Durant la primera consulta, s'avalua l'estat dels ulls (grau de visió, producció de llàgrimes o possibles problemes infecciosos) i l'estat de salut general.

És important que vostè informi sobre els seus hàbits quotidians (si és fumador o consumeix alcohol), si fa servir ulleres o lentilles, si té alguna al·lèrgia, si pren algun medicament o si ha tingut algun problema ocular.

Abans de la intervenció es fa un estudi preoperatori: ECG, analítica completa i placa de tòrax si s'és fumador.

La Dra. Ana M. Torres li indicarà com preparar-se per a la intervenció. Això inclou un protocol de medicació homeopàtica que ha de començar a prendre una setmana abans de la intervenció.

La Dra. Ana M. Torres utilitza anestèsia local juntament amb una sedació.

Habitualment la blefaroplàstia es fa amb anestèsia local i en alguns casos amb sedació. En cap cas es recomana l'anestèsia general.

La durada de la intervenció acostuma a ser de mitja hora a una hora, depenent de si s'operen les quatre parpelles alhora o només les superiors o les inferiors.

Aquesta intervenció pot fer-se de dues maneres:

 1. Via externa: Es realitza un petit tall sota les pestanyes pel qual s'extreuen les bosses de greix i que es tanca mitjançant una sutura molt fina que, a la vegada, serveix per tibar la pell.


 2. Via interna (transconjuntival): Consisteix a fer una petita incisió a l'interior de la parpella, sense ferida externa, per la qual es treu el greix a través de la mucosa interna de la parpella.

  En aquest tipus d'operació es protegeixen els ulls amb unes lents de contacte especials (protector ocular) després de posar unes gotes anestèsiques.

  Aquest procediment és el més comú per a persones de menys de 40 anys que no necessiten que s'extirpi pell. El gran avantatge d'aquesta tècnica és que no deixa cicatriu.

Les possibles molèsties postoperatòries se solucionen amb la medicació homeopàtica que li prescriurà la Dra. Ana Torres i algun calmant tipus paracetamol. En la majoria dels casos no són necessaris calmants més forts.

És aconsellable aplicar compreses fredes o banyades en camamilla els primers dies.

Si apareixen irritació als ulls, signes de conjuntivitis o d'infecció o reaccions a l'anestèsia, haurà de consultar-ho amb la doctora. Des del primer dia i fins a passats dos mesos, ha de protegir la zona del sol amb ulleres grosses que protegeixin lateralment. Transcorreguts deu dies de l'operació, pot maquillar-se.

És convenient utilitzar un fotoprotector d'alta graduació que pot usar-se com a base per al maquillatge.

Se li indicarà quan pot tornar a veure la televisió (habitualment vint-i-quatre hores després de la intervenció), a llegir (generalment, transcorregudes quaranta-vuit hores), quan pot tornar a utilitzar lents de contacte si les necessita i quan pot incorporar-se a la feina (normalment entre el cinquè i el setè dia després de la blefaroplàstia).

A partir d'aleshores, podrà reintegrar-se a la vida social sense cap senyal de la intervenció.

Rinoplàstia

La rinoplàstia és una intervenció quirúrgica destinada a corregir deformacions nasals mitjançant la modificació de la forma del nas, la qual cosa comporta una millora de l'equilibri i l'harmonia facial.

Cada rinoplàstia és un cas únic que ha d'avaluar-se amb deteniment i individualitzar-se.

L'aspecte estètic definitiu del nas després de la intervenció ha de seguir una evolució que porta un temps no inferior a sis mesos.

Es tracta d'una evolució lenta i progressiva que pot fins i tot passar desapercebuda. No obstant això, cal insistir en la seva gran importància per avaluar el resultat definitiu.

Rinoplàstia - Instituto Ana Torres


Rinoplàstia

Correcció de deformacions nasals.

El nas és l'eix del nostre rostre i causa a moltes persones una profunda insatisfacció.


Com en tota intervenció en la primera consulta s'analitza l'estat del nas, la respiració i l'estat de salut en general (malalties, al·lèrgies, medicació).

Es demanen les proves del preoperatori (ECG, analítica completa i placa de tòrax). En cas que hi hagi problemes respiratoris es sol·liciten proves a l'otorinolaringòleg.

La rinoplàstia es pot fer amb anestèsia general o local amb sedació.

Hi ha dues formes de dur a terme aquesta intervenció:

 1. Rinoplàstia tancada: La més comuna és la que denominem rinoplàstia tancada: l'operació es fa a través d'incisions a l'interior dels orificis nasals de tal forma que no queda visible cap cicatriu externa.

  A través de l'interior del nas, el cirurgià pot tallar i modelar els ossos i els cartílags nasals i configurar una nova estructura.

  D'aquesta forma la pell i les membranes es retreuen i s'adapten fins a aconseguir la forma desitjada.


 2. Rinoplàstia oberta: Està indicada per als casos que tinguin un grau més elevat de deformitat de la punta.

  Mitjançant el tall de les membranes de la punta i el dors, el cirurgià accedeix directament a les estructures del nas.

  Aquest tipus d'intervenció deixa una petita cicatriu a la base de la columel·la.

Hi ha pacients que necessiten augmentar la grandària del nas (pacients d'origen asiàtic, posttraumàtics, etc.) per donar més relleu a la punta, per aixecar un dors enfonsat o per corregir deformitats.

En aquests casos, la Dra. Ana M. Torres sol recórrer a empelts amb teixits del pacient mateix per donar forma o sosteniment al nas.

El pacient sol ingressar el mateix dia de la intervenció i se li dóna l'alta el matí següent de l'operació.

Ja en quiròfan, en alguns casos es col·loquen tamponaments petits que es retiren en donar l'alta al pacient.

Habitualment es col·loca un guix o una fèrula de plàstic damunt del nas, que es retira al cap de 7 dies.

En aquesta intervenció i seguint el protocol de medicació homeopàtica no es requereixen calmants excepte les primeres hores.

Lífting facial

Quan patim de flacciditat excessiva a la cara i el coll, el lífting es presenta com l'única opció vàlida de tractament.

El lífting millora notablement el nostre aspecte, ens retorna el to a la pell i els relleus facials, i proporciona un efecte de rejoveniment i vitalitat que el temps havia fet desaparèixer.

El lífting varia en funció de les àrees de la cara que es vulguin millorar, l'èmfasi a les zones més afectades, la col·locació i l'extensió de les incisions, l'ús o no de tècniques complementàries (cirurgia de parpelles, augment de pòmuls, etc.) i la durada de l'operació.

Lífting facial - Instituto Ana Torres


Lífting facial

Els resultats obtinguts són naturals i molt duradors.


Com en tota intervenció, l'examen mèdic previ és imprescindible per detectar qualsevol possible anomalia que pugui contraindicar l'operació.

La Dra. Ana M. Torres avalua la seva estructura facial i la qualitat de la seva pell, així com el seu estat de salut en general.

Si vostè és fumador, ha de deixar de fumar durant les 3 o 4 setmanes prèvies a la intervenció i les 3 posteriors a la cirurgia, ja que el tabac disminueix el reg perifèric i per això altera la cicatrització.

El lífting pot fer-se amb anestèsia local i sedació.

En els pacients que requereixen un tractament especial a la zona del coll, pot aplicar-se anestèsia general.

La tècnica consisteix bàsicament a reposicionar les capes musculars, la pell i el greix, retirant el teixit sobrant mitjançant una incisió que habitualment comença a la zona de sobre de les orelles (per dins de la zona dels cabells), s'estén cap a l'interior de les línies naturals que hi ha a l'orella i continua al voltant del lòbul, darrere de l'orella i del cuir cabellut. D'aquesta manera les cicatrius queden perfectament camuflades.

En alguns casos és necessari fer una liposucció addicional al coll i de vegades cal reposicionar la musculatura, la qual cosa produeix una cicatriu de 3 cm just per sota de la barbeta.

L'endemà, abans de l'alta es retiren els drenatges, els apòsits i es renten els cabells. Només es col·loca una bena elàstica per treure tensió a les ferides durant 8 dies (mínim 8 hores diàries).

En els dies posteriors a la intervenció poden aparèixer hematomes i edema, que disminuiran progressivament.

Després de la intervenció cal romandre ingressat almenys un dia.

Gràcies al protocol de medicació homeopàtica, els edemes i els dolors postoperatoris són menors.

Durant les primeres hores poden ser necessaris alguns analgèsics addicionals.

És aconsellable no fer esforços i, si és possible, descansar una setmana fins al dia en què es retirin els punts. En unes dues setmanes la inflamació es normalitza i desapareixen els hematomes.

Bosses de bichat

Les Bosses de bichat són acumulacions de greix a l'interior de les galtes que es poden extreure.

En persones que tenen la galta molt prominent o gruixuda, l'extracció de les Bosses de bichat afina la cara, millora el contorn facial i fa que els pòmuls i la mandíbula ressaltin més a la cara.

La cirurgia és molt senzilla i es pot fer amb anestèsia local o sedació.

La recuperació és molt ràpida; encara que pot haver-hi una certa inflor, el pacient pot reprendre la vida social al dia següent.

Bosses de bichat - Instituto Ana Torres


Bosses de bichat

La cirurgia és molt senzilla

Mentó i els pòmuls

Mentó


Un mentó sense projecció provoca manca d'harmonia en el rostre i, molt sovint, causa papada i flacciditat al coll.

L'augment de mentó pot fer-se mitjançant pròtesi, la col·locació de la qual no deixa cicatrius visibles.

També pot dur-se a terme mitjançant lipoinjecció, és a dir, mitjançant la infiltració de greix extret al pacient mateix per liposucció i tractat amb la finalitat de separar els adipòcits.


Pòmuls


Projectar els pòmuls ens dóna, automàticament, un aspecte més jove i fresc.

Pot fer-se mitjançant els mateixos procediments que els del mentó. Amb un empelt es remodelen els pòmuls en la projecció i forma que desitgem.

En general, recomanem els empelts de greix tant per a l'emplenament dels pòmuls com del mentó perquè s'obté un resultat molt natural i sense necessitat de recórrer a materials estranys.

Mentó i els pòmuls - Instituto Ana Torres


Mentó i els pòmuls

En tots dos tipus de cirurgia la recuperació és molt ràpida.


Com a la resta de les operacions facials l'estat de la pell és important per a l'èxit de la intervenció.

En el cas del mentó, s'han de descartar afeccions bucals, com ara la gingivitis o qualsevol tipus d'infecció dental.

La intervenció pot fer-se amb anestèsia local.

Quan es combina amb altres procediments quirúrgics, depèn de l'anestèsia necessària per a la resta d'intervencions.

En general se trata de procedimientos ambulatorios que no requieren ingreso.

Ha de mantenir-se una desinfecció curosa de la zona operada, especialment si l'implant s'ha fet per via endobucal.

L'edema pot persistir algun temps i es pot millorar mitjançant massatge de drenatge limfàtic.

Orelles en nansa

Les orelles en nansa, col·loquialment conegudes com «orelles de pàmpol», no només acomplexen els nens sinó també els adults.

L'otoplàstia consisteix a remodelar d'una forma natural el pavelló auricular mitjançant petits instruments que ens permeten el raspat del cartílag, perquè vagi doblegant-se, mitjançant unes sutures, a la nostra conveniència.

En aquest tipus d'intervenció, la cicatriu queda a la part posterior del pavelló auricular, motiu pel qual resulta imperceptible fins i tot si es porten els cabells curts o recollits.

En el cas dels nens, és aconsellable fer l'otoplàstia a partir dels sis anys.Orelles en nansa

El resultat de l'otoplàstia per corregir el defecte de les orelles en nansa és molt satisfactori.


Com en totes les intervencions, l'examen mèdic previ és imprescindible per detectar qualsevol possible anomalia que pugui contraindicar l'operació.

La intervenció es fa amb anestèsia general en els nens.

En el cas dels adults, es fa amb anestèsia local i sedació.

Aquest tipus de cirurgia es duu a terme de manera ambulatòria.

El pacient ha de portar un embenatge durant 24 hores i posteriorment una cinta elàstica durant una setmana.

En el moment de retirar-la, les orelles presenten una lleugera inflamació que va remetent al llarg dels dies següents.

Els punts de sutura es retiren passats 7 o 8 dies. Mentrestant, el pacient pot rentar-se els cabells i fer vida normal.

Lipoestructura

Entenem per lipoestructura la tècnica que ens permet aportar volum a diferents zones del cos mitjançant la utilització del greix propi de la pacient com a material de farciment, aplicant la tècnica de Coleman.

Les manifestacions que es produeixen al rostre de la persona d'edat avançada, com ara els ulls enfonsats o cadavèrics, o la falta de volum i definició dels pòmuls i de l'angle de la mandíbula, succeeixen en faltar el volum que aportava el greix desaparegut, amb la conseqüent flaccidesa dels teixits.

La utilització del greix del propi pacient, com a material de farciment per restaurar i donar volum o remodelar el contorn corporal, ens evita haver de recórrer a materials sintètics o semisintètics, que poden ocasionar possibles complicacions d'extrusió i/o de reacció a cos estrany, i posterior rebuig per tractar-se d'un material aliè a l'organisme.

Lipoestructura - Instituto Ana Torres


Lipoestructura

A mesura que envellim, el greix, que es troba a sota de la pell, concretament al teixit subcutani, va desapareixent gradualment, sobretot de la cara i de les mans.


Es requerirà a la pacient un examen preoperatori: ECG i analítica completa.

Depenent de la zona a operar, aquest tipus d'intervenció es realitza amb anestèsia local, anestèsia epidural o, si la pacient ho prefereix, anestèsia general.

Habitualment la Dra. A. M. Torres utilitza el liposuctor Body-Jet Lipotransfer per extreure el greix (de l'abdomen o de la cara interna de genolls o cuixes).

Com que el greix s'extrau mitjançant aigua a pressió, el postoperatori és molt menys dolorós i el greix extret és de gran qualitat.

El greix extret es renta i es centrifuga per després col·locar-lo mitjançant infiltracions, a través de petites incisions, a la zona que volem augmentar (1 o 2).

En funció de la durada de la intervenció es decidirà si és necessària l'hospitalització de la pacient o és possible realitzar la intervenció en règim ambulatori.

A la zona de la Liposucció es portarà una faixa durant 2-3 setmanes.

Hi pot haver algun hematoma o edema durant els primers dies. Depenent de la quantitat de greix extret, a la zona donant podran ser necessaris els drenatges limfàtics.

ContacteTotal confidencialitat

Ens comprometem a no divulgar la informació rebuda mitjançant aquest formulari ni transferir les dades a terceres persones.

INSTITUTO DRA. ANA TORRES
934 872 342
C/ Mallorca 237, 2º 1ª
08008 Barcelona

CENTRE MÈDIC TEKNON
933 933 150
CONSULTORS VILANA.
C/ Vilana, 12 08022 Barcelona
> Veure web